Back to project overview

The Bloody Serious Project (Dutch only)

Helpt u met:

1

Recycling van niet-infectieuze PVC & PP disposables en PP blue wrap

Wij behandelen diverse productgroepen die regelmatig in het restafval van het ziekenhuis belanden. Als er interesse is in een samenwerking, zullen we met jullie huidige afvalverwerker, inkoop en logistiek om de tafel gaan. Deze partners zijn allemaal essentieel om de samenwerking te realiseren!

2

Kennis over mechanische en chemische recycling van kunststoffen

Ons bedrijf heeft ruime ervaring van meer dan vijftig jaar in de verwerking van PVC-materialen. We hebben een uitgebreid netwerk zowel nationaal als internationaal en streven voortdurend naar innovatieve technieken en oplossingen in de kunststofindustrie. Bovendien hechten we veel waarde aan samenwerking met partners om efficiëntere oplossingen te creëren.

3

Overzicht en ondersteuning bij ketensamenwerkingen

De transformatie naar een duurzame wereld vereist geduld en inzet. Recycling is een stap in de goede richting, maar bewustwording speelt een nog grotere rol. Om dit te bereiken, moeten we samenwerken met alle betrokken partijen in de keten. We voeren lobbywerk op zowel nationaal als internationaal niveau om de gehele keten aan te pakken, van PVC kraker tot disposable producent en van verzekeraar tot Europese Commissie. People got to move!

4

Verduurzamen!

Heb jij een rol in de keten, en zou je graag eens van gedachte willen wisselen over wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Let’s go! Neem contact met ons op 😉

Zorgt de zorg wel goed voor het milieu?

De opwarming van de aarde vormt een serieuze bedreiging voor onze leefomstandigheden. We weten dat een forse reductie van CO2-uitstoot nodig is, maar hoe, en wie hiervoor verantwoordelijk is, blijft de vraag.

De zorgsector blijkt hier een grote rol in te spelen.  In het rapport “De inhaalrace naar duurzame zorg” van Gupta Strategist wordt beschreven dat de Nederlandse zorg-sector jaarlijks ongeveer 11 megaton CO2 uitstoot. Dat is 7% van de totale Nederlandse CO2-voetafdruk.  Ook is de zorg jaarlijks verantwoordelijk voor 328 miljoen kilo afval. Ter vergelijking, dat is ongeveer 4% van de hoeveelheid afval die alle Nederlandse huishoudens samen produceren.

Hoe staat het met de afvallen uit de zorg?

Deze grote berg afval bestaat voor het grootste gedeelte uit incontinentiemateriaal (28%) gevolgd door papier en karton ((22%) en plastics (17%). Deze plastics worden vooral gegenereerd in de ziekenhuiszorg, extramurale farmacie en hulpmiddelen. In de ziekenhuiszorg worden veel kunststoffen gebruikt in de vorm van disposables en verpakkingsmateriaal.

Recycling van plastics

Het Bloody Serious Project richt zich op de verwerking van deze plastics.   Vandaag de dag belanden nog veel kunststoffen in een AVI of bij de Zavin, waar ze verbrand worden  als vorm van vernietiging.   Dit proces is al jaren intact, en functioneert naar behoren, maar in het licht van de Green Deal kunnen wij ons zo’n lineair model niet meer permitteren.

Hoe zit dat met wet & regelgeving?

In Nederland richten wij ons tot LAP3, het beleidskader wat het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer beschrijft.  Elke branche of industrie heeft haar eigen sectorplan waarin scenario’s, monitoring en handhaving wordt beschreven. 

Voor de zorg is dat sectorplan 19, afvallen van gezondheidszorg bij mens of dier. Als u op de onderstaande knop klikt, wordt u direct naar de pagina geleid waar u dit plan kunt downloaden. Het plan biedt een overzicht van de verschillende soorten afval die onder de reikwijdte vallen en geeft aan welke verwerkingsmethoden zijn toegestaan. Bij de lancering van LAP3 is er beleid opgenomen met betrekking tot recycling, waarbij recycling is toegestaan voor niet-infectieus medisch afval. Voor infectieuze materialen, ook wel bekend als speciaal ziekenhuisafval (SZA), moeten deze eerst worden gedesinfecteerd voordat ze kunnen worden gerecycled. Desinfectie van SZA wordt uitgevoerd door onze partner Blue2Green.

Waarom zoveel plastic in de zorg?

In de medische wereld zijn medische disposables van cruciaal belang. Ze spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de hygiëne en veiligheid van patiënten en zorgverleners. Een van de meest gebruikte materialen voor medische disposables is plastic. Hoewel er steeds meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en milieuvriendelijke alternatieven, blijft plastic een primaire keuze in deze sector.

Waarom krijgen plastics nog steeds de voorkeur bij het vervaardigen van medische disposables?

1. Hygiëne en steriliteit

Een van de belangrijkste redenen waarom plastic wordt gekozen voor medische disposables is omdat het materiaal inherent hygiënisch is. Plastic kan gemakkelijk worden gereinigd en gedesinfecteerd, waardoor het risico op infecties en verspreiding van ziektekiemen tot een minimum wordt beperkt. Het oppervlak van plastic is glad, waardoor bacteriën minder kans hebben om zich te hechten en te vermenigvuldigen.

2. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Een ander voordeel van plastic in medische disposables is de flexibiliteit en aanpassingsvermogen van het materiaal. Plastic kan worden gevormd tot verschillende vormen en maten, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Of het nu gaat om infuuszakken, katheters, handschoenen of verbandmiddelen, plastic kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van elke toepassing. Bovendien maakt de flexibiliteit van plastic het mogelijk om lichtgewicht disposables te produceren, wat zorgt voor meer comfort voor patiënten en zorgverleners. Het materiaal kan ook gemakkelijk worden vervormd of gemanipuleerd zonder dat dit ten koste gaat van de structurele integriteit.

3. Bescherming en veiligheid

Plastic biedt een uitstekende bescherming en veiligheid bij het gebruik van medische disposables. Het materiaal is vaak bestand tegen vloeistoffen, chemicaliën en andere potentieel schadelijke stoffen. Dit zorgt ervoor dat patiënten en zorgverleners worden beschermd tegen mogelijke besmetting of blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast kan plastic een barrière bieden tegen lucht, vocht, stof en bacteriën, waardoor de inhoud van de disposables veilig blijft tijdens transport en opslag.

Plastic anno nu, anno Green Deal?

Hoewel de aandacht voor duurzaamheid in de medische sector groeit, blijft plastic een onmisbaar materiaal voor medische disposables. De hygiënische eigenschappen, flexibiliteit, kosteneffectiviteit en bescherming die plastic biedt zijn van vitaal belang in de gezondheidszorg. Het gebruik van plastic in medische disposables draagt bij aan de veiligheid en het welzijn van patiënten en zorgverleners.

Om de ecologische impact te verminderen zonder concessies te doen aan kwaliteit en veiligheid, moeten de overheid, industrie, gebruiker en recycler ervoor zorgen dat alle plastic disposables na gebruik kunnen worden gerecycled. Als dit niet mogelijk is, zou het gebruik ervan verboden moeten worden.

Met name voor items waar ‘reduce en re-use’ niet van toepassing zijn, zoals infuuszakken en dialyse systemen, moeten we ons bewust worden van alternatieven die wel direct gerecycled kunnen worden als ze niet geschikt zijn voor recycling.

Het Bloody Serious Project heeft een database ontwikkeld waarin al veel wegwerpproducten staan vermeld. We onderzoeken de materiaalsoort en kijken of er een technische datasheet beschikbaar is waarin de verschillende soorten plastic en hun samenstelling worden beschreven. Zonder deze informatie is het onmogelijk om te weten welke kunststoffen er in een product zitten en of het überhaupt recyclebaar is.

Wat zie ik allemaal?

Hiernaast staan twee foto’s weergegeven die genomen zijn door Talitha Hoppe op de operatiekamer van OLVG West. Bij het bekijken van het afval rijzen er meteen een aantal vragen.

1.  Is alles wat ik zie SZA? Als de tubing leeg is, kan het dan als restafval worden weggegooid? 

2. Ik zie een aantal lege infuuszakken, waarvoor hetzelfde geldt; moeten deze als SZA te worden beschouwd of als restafval?

3. Waar zijn de items van gemaakt? Wat is de mix aan kunststoffen die ik zie?

4. Komen de items in aanmerking voor recycling? Zo ja, wat kan ik met de nieuwe grondstof? 

“Recycling regels”

Er gelden bepaalde regels voor recycling:

Het is het beste om afval zo efficiënt mogelijk om te zetten naar grondstof, in zo min mogelijk stappen, een lage energie-input is hierbij wenselijk. 

Daarbij ga je er vanuit dat grondstof verwijst naar een materiaal dat direct kan worden gebruikt in het productieproces om een product te maken.

Het is essentieel dat het materiaal zuiver is en bestaat uit één type plastic, omdat elk type een ander verwerkingsproces vereist.

Neem als voorbeeld een infuus- of urinezak, om deze mechanisch te kunnen recyclen moet de folie gemaakt zijn van één soort plastic, zoals polyvinylchloride (PVC) of polypropyleen (PP). De gekleurde poorten en clips kunnen gemakkelijk worden gescheiden van de folie op basis van kleursortering.

De fractie die je aan het einde van het proces overhoudt, de zuivere PP of PVC, kan direct weer worden gebruikt.

 

Laminaten & chemische recycling

Als een folie uit meerdere lagen bestaat, ook wel bekend als een laminaat, en elke laag is gemaakt van een ander soort plastic, dan kan het item niet mechanisch gerecycled worden tot nieuwe grondstof.

Chemische recycling moet worden toegepast om de verschillende soorten plastic te scheiden, maar dit vereist veel energie en chemische middelen. Je zou je altijd moeten afvragen of het de moeite waard is om dit proces uit te voeren. Is het niet eenvoudiger om zuivere materialen aan te schaffen en deze via mechanische recycling direct opnieuw te gebruiken?